Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 159     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Noord, van, Arend, *1873
Noord, van, Arend, *1873
 
 
52
Noord, van, Catherina Cornelia, *1906
Noord, van, Catherina Cornelia, *1906
 
 
53
Noord, van, Wilhelmina Jannetje, *1901
Noord, van, Wilhelmina Jannetje, *1901
met haar man Willem van der Maas 
 
54
Noord, van, Wilhelmina, *1901
Noord, van, Wilhelmina, *1901
 
 
55
Noord, van, Wilhelmina, *1901 met broer Anthony Barend, *1899
Noord, van, Wilhelmina, *1901 met broer Anthony Barend, *1899
 
 
56
Ooltgensplaat en haar inwoners in 1733
Ooltgensplaat en haar inwoners in 1733
Plattegrond, overzicht inwoners en hun woonlocatie 
 
57
Oosterling, Dina, *1926
Oosterling, Dina, *1926
 
 
58
Poeps, Aert, *1723 (zoon van Aatje van de Tonnekreek), doop 1723
Poeps, Aert, *1723 (zoon van Aatje van de Tonnekreek), doop 1723
doop van Aert onëgt 
 
59
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
60
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
61
Schoolfoto Oude Tonge begin jaren '40
Schoolfoto Oude Tonge begin jaren '40
met Karel van de Tonnekreek *1933 (zittend 3e van rechts), Pleun van de Tonnekreek *1934 (zittend 1e van links) en Cor van de Tonnekreek *1932 (2e rij 2e van links) 
 
62
Sint Annaland, van, Pieter, *1877
Sint Annaland, van, Pieter, *1877
 
 
63
Streur, Jacobus Johannes, *1911
Streur, Jacobus Johannes, *1911
 
 
64
Streur, Jacobus Johannes, *1911, 1934 tijdens huwelijk
Streur, Jacobus Johannes, *1911, 1934 tijdens huwelijk
 
 
65
Streur, Magdalena Jacoba Adriana, *1936
Streur, Magdalena Jacoba Adriana, *1936
echtgenote van Aad van den Hoogenband 
 
66
Tonnekreek, Izebrand, van de, *1781, handtekening 1827
Tonnekreek, Izebrand, van de, *1781, handtekening 1827
bij geboorte van de drieling 
 
67
Tonnekreek, van de, Aren, *1736, doop 1736
Tonnekreek, van de, Aren, *1736, doop 1736
Doopakte van Aren (5 augustus 1736) als kind van 'Eijsbrand Janse' van de Tonnekreek en Maetie Janse van St Annaland. Tante Cornelia Jans was getuige. 
 
68
Tonnekreek, van de, Aren, *1820, handtekening 1864
Tonnekreek, van de, Aren, *1820, handtekening 1864
handtekening van Aren en zijn broer Jacob. Jacob kort Tonnekreek af naar T.Kreek, terwijl Aren zijn achternaam voluit schrijft. 
 
69
Tonnekreek, van de, Aren, *1896
Tonnekreek, van de, Aren, *1896
 
 
70
Tonnekreek, van de, Aren, *1896
Tonnekreek, van de, Aren, *1896
 
 
71
Tonnekreek, van de, Aren, *1930
Tonnekreek, van de, Aren, *1930
op 20-jarige leeftijd 
 
72
Tonnekreek, van de, Aren, *1930
Tonnekreek, van de, Aren, *1930
 
 
73
Tonnekreek, van de, Arend, *1820, geboorte 1820
Tonnekreek, van de, Arend, *1820, geboorte 1820
Geboorteakte van Arend op 2 december 1820, waarin wordt verklaard dat hij op 30 november 1820 is geboren.  
 
74
Tonnekreek, van de, Arij,*1839, militair paspoort 1867
Tonnekreek, van de, Arij,*1839, militair paspoort 1867
Paspoort verkregen na tijd in Nieuw Oost-Indië 
 
75
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
76
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
77
Tonnekreek, van de, Ewoud, *1819, Nationale Militie 1854
Tonnekreek, van de, Ewoud, *1819, Nationale Militie 1854
Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
Let op de lengte van Ewoud: 1 el en 710 strepen zijnde 1,71 meter.
Voor wie Ewoud als plaatsvervanger diende wordt nog onderzocht 
 
78
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1781
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1781
Krantenbericht uit de Nederlandsche Staatscourant van 3 maart 1827.  
 
79
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866
met zoon Jacob Bastiaan en kleinzoon Pleun Arie 
 
80
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866
Bewijs van voldoen aan Nationale Militie. IJsbrand was eerst vrijgesteld omdat hij de enige zoon was. Later nam hij als plaatsvervanger de 2-jarige dienstplicht over van Leendert Snijder voor een bedrag van 400 gulden voor de jaren 1886-1888. 
 
81
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866, in 1936
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866, in 1936
 
 
82
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1921
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1921
 
 
83
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1924
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1924
tijdens het 2e huwelijk van zijn vader - Karel - in 1953 samen met zijn echtgenote Dina Oosterling 
 
84
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1924, 1979
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1924, 1979
 
 
85
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
86
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
87
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
88
Tonnekreek, van de, IJsbrand, 1921, 1949 huwelijk
Tonnekreek, van de, IJsbrand, 1921, 1949 huwelijk
Van links naar rechts: IJsbrand de Koning ('Puck'), IJsbrand vdT, Corrie Kievit, Karel vdT 
 
89
Tonnekreek, van de, IJsebrand, *1921
Tonnekreek, van de, IJsebrand, *1921
 
 
90
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, aankoop grond, aug 1750
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, aankoop grond, aug 1750
"Men adverteert een ijder bij deesen dat Johannis Zaaijer van meeninge is, omme naar de expiratie der gebooden voor deesen Edelachtbare geregte bij giffte over te dragen aan en de ten behoeve van IJsebrant van de Tonnekreek wonende onder deese jurisdictie

seekere drie meedjes land groot een gemet 57,5 roede, ten deele tot boomgaart beplant en 't resterende gedeelte tot een misput ende betimmert met een schuur, die ten quohiere gequoteert is nombre 324 en dat nevens gemelte Plantagie en schuur daar op staande, welk land en timmeragie geleegen en staande is in de polder den Nieuwenblok onder de jurisdicttie van Adolphsland;
ytem een huis, schuur, keet en bargh, staande aan het buijtenbeloop van den dijk om de polder den Grootenblok ten quohiere der verpondinge gequoteert no 229.
Ysser yemand die eenig regt, actie, pretens toe offte aanseggingh op de voornoemde timmeragie en land heefft, die kome staande de gebooden offwel op den dagh van giffte die bij het laatste geboot sal werden bekent gemaakt voor den edelachtbare geregte voornoemd en justitueere haar actie soo te raade, men sal haar hooren en regt doen
SEG HET VOORT
Dit is het vierde geboot den 9de augustus 1750. En sal den dagh van giffte wesen op vrijdagh den 14den dito des namiddags ten twee uuren.
 
 
91
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, gaarder overlijden, 20 feb 1770
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, gaarder overlijden, 20 feb 1770
"20 dito [ february] billiet uytgegeven aan Johannis Blanken om op Den Bommel begraven te werden IJsebrant van de Tonnekreek en voor 't regt ontfangen 3,-,- gulden" 
 
92
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, ondertrouw, 7 juli 1730
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, ondertrouw, 7 juli 1730
"Op den 7 julij 1730 in wettige ondertrou opgenomen Ysbrand Janse van de Tonnekreek j.m. met Matje Janse van Sintanneland, wedue van Hendrick Gerritse Tichelman, beide woonende onder Den Bommel, hier getrout den 30 julij" 
 
93
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, weeskamerarchief Ooltgensplaat 6 april 1707.
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, weeskamerarchief Ooltgensplaat 6 april 1707.
Hierin worden de drie nagelaten kinderen van Jan Isbrantse en Leuntje Braber voor jaarbedragen (Isbrant 30 gulden, Neeltje voor 16 en Jannetje voor 28) uitbesteed aan inwoners van Ooltgensplaat.
"Isbrant Janse van de Tonnekreek out omtrent 8 jaren besteed van heden aff tot meij 1708 aen Corn. Janse Kempenaar voor 30,-,- gulden" 
 
94
Tonnekreek, van de, Isbrant,*1698, huwelijk 1730
Tonnekreek, van de, Isbrant,*1698, huwelijk 1730
huwelijk tussen Isbrant en Maatje Janse van Sint Anneland in 1730 
 
95
Tonnekreek, van de, Izebrand, *1781, doop 1781
Tonnekreek, van de, Izebrand, *1781, doop 1781
Doopakte dd 30 sept 1781 van Izebrand als zoon van 'Arent Izebrands' en Johanna Looij. Tante Leuntje Izebrands was getuige.  
 
96
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
97
Tonnekreek, van de, Jacob Bastiaan, *1908
Tonnekreek, van de, Jacob Bastiaan, *1908
 
 
98
Tonnekreek, van de, Jan, *1732, doopregistratie Den Bommel, 22 mei 1732
Tonnekreek, van de, Jan, *1732, doopregistratie Den Bommel, 22 mei 1732
"den 22 dito [meij] gedoopt Jan
ouders Ysebrand Janse van de Tonnekreek
Matje Jans van Sintanneland
getuigen Merry van Sintanneland 
 
99
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
100
Tonnekreek, van de, Karel, *1903
Tonnekreek, van de, Karel, *1903
op 52-jarige leeftijd, kort voor zijn overlijden 
 

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»