Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 1,075

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Bij de loting had Jacobus nr 13. Hij was op dat moment bloemist/arbeider en had lager onderwijs genoten.
Zijn lengte was 1,732 meter. Hij had geen gebreken opgegeven en werd goedgekeurd.
Hij werd op 5 aug 1918 ingedeeld bij het 10e regiment (10R.I.1B1C, 1e ged.).
en ging op 16 sept 1992 met groot verlof en volgens dezelfde inschrijving ook op 14 maart 1925 met groot verlof. 
van der Tonnekreek, Jacobus Hendrikus (I334)
 
202 Bij de rechtszitting geeft Arij op, dat hij van beroep orgeldraaier is. Werkt hij alleen of is hij dit bij het carrousel? van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
203 Bij de verkoop van het huis aan de Voorstraat, hoek Kerkring, in Middelharnis sluit Aren Janszoon de Waard ook een kleine hypotheek af bij Aren. Hij heeft de hypotheek van 500 gulden aan de predikant Michaël Kerwal Hannot overgenomen en 200 gulden contant betaald. Een restbedrag van 250 gulden mag hij van Aren in deeltermijnen van 50 gulden jaarlijks betalen tegen 4% op het uitstaande bedrag. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
204 Bij de Volkstelling van 1795 wordt de wed. Wessel Kok genoemd als werkvrouw met een gezinsgrootte van 4. Zij woont opdat moment aan de Cellebroedersweg. Bonjot, Maria Magdalena (I1727)
 
205 Bij deze akte werd aan moeder Lena gemeld dat de 1ste hyptoheker het huis van Ewoud (vroeger te Oude-Tonge, thans arbeider te Dirksland, woonachtig op diens huis, schuur en erf te Oude-Tonge in den Zwartenhoek C no 962) zou laten veilen agv het achterblijven van betalingen. van de Tonnekreek, Ewoud (I73)
 
206 Bij Dirk van Leeuwen in het Logement. van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
207 Bij een inventarisatie op straatnaam van de lidmaten van de Hervormde gemeente wordt Aefje Cornelis, huijsvrouw van Jan Isbrandts genoemd. Vreemd genoeg wordt Jan zelf niet genoemd. Hun woning staat in de polder van den Ruijgenhill. Jan (I34)
 
208 Bij een lijst van families ihkv belasting over zout-, zeep-, heeren- en redemptiegeld staat bij Jan Isabrant vermeld '«i»koeijhouder«/i»'. Hij was dus een kleine veeboer. van Tonnekreek, Jan (I30)
 
209 Bij een openbare verkoping in Fijnaart koopt Jan een big voor 60 stuivers (dus 3 gulden of 35 euro in 2012) en hij koopt 2 meeten witte tarwe voor 50 gulden Jan (I34)
 
210 Bij een telling van ledematen van de gemeente kwam de naam van Aegje IJsbrands Tonnekreek voor in de Dorpsstraat. De naam van haar partner Huibert Poeps kwam niet voor.
 
van de Tonnekreek, Aatje (I200)
 
211 Bij haar vertrek uit Ooltgensplaat kreeg Johanna een acte van indemniteit mee, waarmee werd toegezegd, dat indien zij tot armoede zou komen, de Diaconie van Ooltgensplaat inkomsten zou alimenteren. Driesprong, Johanna Carelse (I862)
 
212 Bij het derde Regiment Infanterie ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1948 uit de gemeente Oude Tonge onder nr. 4367. Op 1 oktober 1963 ontslagen wegens diensteindiging. (reg.nr. 28.05.11.578) van de Tonnekreek, Pieter (I5)
 
213 Bij het Ministerie van Koloniën komt op 17 maart 1883 een verzoek binnen van "de Directeur van de Bedelaarsgestichten Veenhuizen" voor een extract van het Stamboek van Arij. van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
214 Bij het opmaken van de inventaris na het overlijden van Marinus Leendertsz Braber blijkt Izebrand nog een openstaande schuld te hebben van 3 gulden en 10 stuivers. van de Tonnekreek, Izebrand (I18)
 
215 Bij het verlaten van de gemeente Oude-Tonge naar ooltgensplaat krijgt Michiel (of Machiel Janse) een akte van indemniteit mee, waarbij de gemeente Oude-Tonge toezegt voor de kosten op te draaien indien Michiel tot armoede komt te vervallen én nog geen lidmaat is van de kerk. van Sint Annaland, Michiel (I123)
 
216 Bij het vertrek van Aren, Johanna en hun twee kinderen (Izebrand van 2 jaar en Maatje van 12 weken) geeft de gemeente Oude-Tonge een akte van indemniteit af, waarin wordt toegezegd, dat als de ouders overlijden, waardoor de minderjarige Izebrand en Maatje tot armoede zouden vervallen, de gemeente Oude-Tonge de kosten zal dragen. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
217 bij huis nr 106. van de Tonnekreek, Cornelis (I56)
 
218 bij hun vertrek uit Oude-Tonge krijgen Govert en Johanna een akte van indemniteit mee, waarbij wordt toegezegd, dat mochten de kinderen na het overlijden van de ouders tot armoede vervallen, dan zal de kerk van Oude-Tonge bijstaan. Kroon, Govert Jillisse (I861)
 
219 Bij terugkomst in Nederland verandert de status van Arij. Hij wordt daar opnieuw in de sterkte gebracht, maar nu met stamboeknr 47181.
Zijn uiterlijk heeft dan weliswaar geen veranderingen ondergaan, maar hij lijdt nu wel aan een hartziekte.

Op 21 november 1867 met paspoort wegens lichaamsgebreken bestaande in hartziekte, ontstaan «u»in «/u»doch «u»niet door «/u»de dienst met bijbetaling eener gratificatie van fl 100,- ingevolge resolutie van het Ministerie van Koloniën dd 15 nov 1867 =, Lets no 50.
Hij krijgt deze onderstand tezamen met 9 anderen, waaronder de soldaten Johannes Henricus Peukens, Anthonij Fleuren, Johannes van Nierop, Gerardus Hendricus Dering, Dirk Weermeijer en Jan Bergema.

Zijn totale diensttijd wordt vastgesteld op 2 jaar en 15 dagen, namelijk van 1 mei 1865 tot 16 mei 1867.

Hij kreeg op 15 nov 1867 zijn ontslagpaspoort met ƒ 100 onderstand eenmalig.
Deze uitkering (onderstand) werd herhaald in de jaren '68, '70, '71, '74, '77, '79, '81, '83, '84, '85, '87, '88, '89, '90, '91, '93, 1911 en 1912
 
van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
220 Bij zijn huwelijk wordt een bewijs van onvermogen afgegeven. Hij was blijkbaar niet in staat 'de kosten vallende op de stukken benoodigd voor het aangaan van een huwelijk' te betalen. Zij gaan wonen in huis 130, wijk A.
Ijsbrands moeder Maatje was overleden en de beide ouders van Plona waren ook overleden. 
van de Tonnekreek, IJsbrand (I14)
 
221 Bij zijn keuring voor militaire dienstplicht. van der Tonnekreek, Johannes (I343)
 
222 Bij zijn militaire keuring opgenomen. van der Tonnekreek, Christoffel (I362)
 
223 Broer IJsbrand doet aangifte.
Getuige: Bastiaan Tiggelman, 59j. landbouwer. 
van de Tonnekreek, Maatje (I67)
 
224 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Tonnekreek, C. (I387)
 
225 cf beschrijving Terechtzitting. van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
226 Cf krantenbericht in het Haarlems Dagblad heeft Ewoud lotnr 12 getrokken in de loting voor de Nationale Militie. van der Tonnekreek, Ewoud (I327)
 
227 Chris ging werken in de asbestfabriek, met de bedoeling te zijner tijd zijn vader als bedrijfsleider op te volgen.
 
van der Tonnekreek, Christoffel (I362)
 
228 Christoffel voert bij de keuring op 22 februari 1939 enkele gebreken op:
draagt bril, last van bronchitus en hersenschudding gehad.
De artsen keuren hem toch goed.

Christoffel voert als eerste keuze een plek bij de geneeskundige troepen 1e pl aan.

Hij krijgt uiteindelijk een plek toegewezen bij het 3e regiment luchtvaart troepen, ploeg 3.
Bij ontslag wil hij graag als reden "vermoedelijk gewetensbezwaren" krijgen.

Hij krijgt als volgnummer 6472 (in het inschrijvingsregister nr 6085).
 
van der Tonnekreek, Christoffel (I362)
 
229 Claes Wouterse Romijen transporteert aan Jan IJsbrantsz een huis, schuur, backeete en gebruik van Erf aan de Bommelse dijk voor een bedrag van ƒ 550:0:0, waarvan hij al ƒ 302:0:0 heeft betaald (waarschijnlijk uit de opbrengst van zijn eerste huis, maar die overdracht is nog onvindbaar). De resterende ƒ 248:0:0 moeten worden betaald in 8 jaarlijkse termijnen van ƒ 31:0:0, te beginnen op St. Gillesdag 1700 (1 september 1700).
Hij betaalt bij het afsluiten de 40ste penning over het volledige bedrag (ƒ12:15:6). 
van Tonnekreek, Jan (I30)
 
230 Clasina was modiste en werkte voor de 2e Wereldoorlog in een atelier op de Herengracht in Amsterdam.
Zij showde zelf de door haar of haar collegae gemaakte kleding. 
van Hal, Clasina H. G. (I364)
 
231 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van de Tonnekreek, C. (I4)
 
232 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van de Tonnekreek, C. (I4)
 
233 Cormelis heeft bij de loting nummer 94 getrokken, " hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt".
Lengte: 1 el, 7 palmen en 6 duim, hetgeen overeenkomt met 1,76 meter.
een lange aangezicht met een rond voorhoofd
grijze ogen met een ronde neus en mond 
van de Tonnekreek, Cornelis (I56)
 
234 Cornelia is weduwe, Jacob is arbeider en beiden wonen onder Den Bommel. Er wordt voor het recht 1 gulden en 10,5 ct betaald. van de Tonnekreek, Jacob (I59)
 
235 Cornelia ontvangt in het jaar van haar overlijden gedurende 13 weken 1 gulden per week, daarnaast nog 2 gulden extra en ook nog 4 gulden en 72 cent voor lakens en hemden. Het extra geld is mogelijk voor betaling aan de dokter geweest en de lakens en hemden mogelijk omdat zij die had bevuild tijdens haar ziektebed/stervensbed. Krijger, Cornelia (I19)
 
236 Cornelia ontving 52 gulden over het gehele jaar. Krijger, Cornelia (I19)
 
237 Cornelia ontving 52 gulden over het gehele jaar. Krijger, Cornelia (I19)
 
238 Cornelia ontving gedurende 52 weken een gulden per week. Krijger, Cornelia (I19)
 
239 Cornelia overlijdt datzelfde jaar op 3 december. van de Tonnekreek, Karel (I11)
 
240 Cornelia Vreeswijk, weduwe van David Arendszoon Mijs en zoon verkopen ten huize van de herberghe van Hendrik van den Berghe te Oude-Tonge aan de meestbiedende 3 huizen:
Op 13 febr wordt ingeschreven als volgt:
1«tab»Abram Schortenbruchken«tab»«tab»«tab»ƒ520
2«tab»Johannes Emans«tab»«tab»«tab»«tab»ƒ170
3«tab»Gozeminus Dilbeek«tab»«tab»«tab»«tab»ƒ150
Op 20 febr wordt als volgt gemijnd:
1«tab»Abram Schortenbuchken«tab»«tab»«tab»ƒ524
2«tab»Stoffel van de Tonnekreek«tab»«tab»ƒ183
3«tab»Jan van der Sloot, broodbakker«tab»ƒ173
Het huisje van Stoffel staat gequoteerd no 226 in den Zwartenhoek binnen Oude-Tonge. 
van de Tonnekreek, Stoffel (I70)
 
241 Cornelis (Dingemanszoon) was winkelier.
Getuigen: Joost Vrijberge, 37 jr, geregtsdienaar en Jan van der Meulen, 41 jr, commies. 
van Noord, Cornelis (I420)
 
242 Cornelis en Sara woonden beiden in Oude-Tonge. van Noord, Cornelis (I420)
 
243 Cornelis gaat als dienstbode aan het werk. van de Tonnekreek, Cornelis (I56)
 
244 Cornelis had lotnummer 8 en is zelf in dienst gegaan en volgens zijn paspoort op 15 maart 1824 ontslagen.
Zijn signalement luidde:
Lengte: 1,66 mtr
Rond aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus en mond, ingevallen kin, haar en wenkbrauwen lichtbruin. Hij heeft een merkbaar teken aan het voorhoofd.
Cornelis kan niet schrijven. 
Redijk, Cornelis (I134)
 
245 Cornelis is arbeider en woont in Den Bommel. Zijn moeder, Cornelia, leeft nog en is arbeidster.
Krona is blijkbaar een dochter van wijlen Francina van Bergen, die blijkbaar ongehuwd moeder was.
Bij de ondertekening van de akte verklaarden Cornelis, Krona en Cornelia niet te kunnen schrijven.
In de huwelijkse bijlagen bevinden zich de geboorte akten, overlijdens akten van IJsbrand en Francina en een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Getuigen: Wiilem Kok, 75j. particulier, Jan Mosselman, 52j. timmerman, Hendrik Tiggelman, 42j. bouwman en Jacob den Braber, 52j. broodbakker. 
van de Tonnekreek, Cornelis (I56)
 
246 Cornelis staat borg bij "een gelijck impost over den Ouden ende Nijeuwen Fijnaert metten anderen vorenbeschreven quartieren" voor 3 gulden.
 
Cornelis (I669)
 
247 Cornelis trok lotnummer acht, maar werd niet opgeroepen voor dienst.

Zijn signalement luidde:
lengt 1,648 mtr
Smal aangezicht en voorhoofd, grauwe (?) ogen, spitse neus, kleine mond, ronde kin, lichte bruin haar en wenkbrauwen.

Cornelis kon schrijven. 
Wiegel, Cornelis (I160)
 
248 Cornelis was bouwknegt. Bogerman, Cornelis (I486)
 
249 Cornelis was bouwman te Stellendam en Arendtje woonde in Oude-Tonge.
Lena de Grijze, moder van Arendtje, verklaarde dat de naam van wijlen haar man niet is VAN DE TONNEKREEK zoo als abusievelijk in het doodsextract is gesteld, maar TONNEKREEK zoo als in het geboorteextract is uitgedrukt.
** dit staat haaks op haar verklaring op 30 dec 1843 tijdens het huwelijk van haar dochter Johanna. Destijds verklaarde ze het omgekeerde. **
Getuigen:
Krijn Kievit, 59 jr, vader,
Leendert Kievit, 31 jr, broeder,
Leendert Bogerman, 70 jr, aanbehuwd grootvader van de echtgenote
Op de akte staat de handtekening van Arendtje Tonnekreek 
Kievit, Cornelis (I500)
 
250 Cornelis was koopman. van Noord, Cornelis (I420)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Volgende»