Karel van de Tonnekreek 1903 - 1956

Karel wordt geboren op 3 maart 1903 als zoon van IJsbrand van de Tonnekreek (37 jr.) en Plona Kroon (39 jr.). Het gezin bestond op dat moment uit Aren (6 jr.) en Jaapje (4 jr.). Ze woonden op in Oude-Tonge aan de Oostdijk 53.
In 1906 verhuist het gezin naar Maassluis. Blijkbaar bevalt het daar niet en in april van 1908 verhuizen ze weer terug naar Oude-Tonge, maar nu naar de Molendijk 267. Plona is dan hoogzwanger en in juli bevalt ze van Jacob Bastiaan. Het gezin is dan compleet: papa, mama, 3 jongens en een meisje.

  Karel op 10-jarige leeftijd
  Karel op 18-jarige leeftijd

IJsbrand, Karel's vader, klust van alles en nog wat. Hij werkt regelmatig op het land, maar wordt in 1916 aangesteld als 'straatreiniger'. Waarschijnlijk heeft het gezin het financieel niet erg breed. Over de gevolgde lagere schoolopleiding van Karel is niets bekend. Door de watersnoodramp in 1953 is het schoolarchief verloren gegaan en datgene wat nog werd gered is bij een brand in 1981 verloren gegaan. Op 1 mei 1924 trouwt Karel (21 jr.) met Marina Lodewika van Sint Annaland (18 jr.). Marina is dan 3 maanden zwanger. In december 1924 wordt IJsbrand (IJs) geboren en een jaar later in november bevalt Marina opnieuw. Nu van een meisje, Cornelia Plona. Cornelia overlijdt een week later. Twee jaar later bevalt Marina van Pieter (Piet).

In april van 1930 verhuist het gezin naar Dirksland, waar in december van dat jaar Aren wordt geboren. Enkele maanden later verhuist het gezin weer terug naar Oude-Tonge, waar zij zich vestigen op de Voorstraat (nr 3). Karel wordt dan verlofhouder B en kan dan alcoholische dranken onder de 12% verkopen. In de ochtenduren is hij melkslijter en rijdt dan met een bakfiets (soms met herdershond ervoor of eronder) naar Achthuizen, Langstraat en Zuid-Zijde. In 1932 wordt Cornelis (Cor) geboren. In 1939 verhuist het gezin naar Kaai 15. Karel krijgt nu verlof A en mag alle alcoholische dranken verkopen. De zaak wordt "Café Karel" genoemd, hij is groter en loopt ook beter.

  De haven van Oude-Tonge rond 1920

Toch blijft hij daarnaast nog melkslijter. In datzelfde jaar wordt het gezin uitgebreid met een meisje. Marina Plona (Rina) wordt geboren. Eindelijk een meisje! In het voorjaar van 1943 werd Karel betrapt op 'plegen van fraude'. Hij verkocht taptemelk (wordt ook wel ondermelk genoemd; vroeger liet men de rauwe melk na het melken staan om "op te romen". De room kwam dan bovenop drijven en wat onderin zat was de ondermelk ofwel de taptemelk. Wij noemen het ook wel magere melk.Voor taptemelk gold een vetgehalte van ten hoogste 0,30%), terwijl er geen taptemelk in zijn melkbus zat. Waarschijnlijk was dit melk aangelengd met water. Karel rekende echter wel de prijs van taptemelk. De rechter bestrafte hem met 15 gulden of 5 dagen hechtenis. Het werd uiteraard 15 gulden.

  de hondkar

Tijdens de oorlog wordt Karel gesnapt op het stropen. Hij moet daarvoor 2 weken naar kamp Vught (van 26 november tot 10 december 1943). Nog maar goed en wel hersteld van de schrik van kamp Vught wordt in februari-maart 1944 het grootste deel van Overflakkee door de Duitsers onder water gezet (de inundatie). Diverse dorpen moeten daartoe worden ontruimd en een grote evacuatie is het gevolg. Ook voor de inwoners van Oude-Tonge en zo wordt het gezin van Karel en Marina op 1 maart 1994 geëvacueerd naar het Burgemeester Hoffmanplein 67b in Rotterdam. Daar wordt de laatste telg van het gezin geboren, Jacob Bastiaan (Jaap).

Als dan ook het Burg. Hoffmanplein onder water wordt gezet, verhuizen Karel en Marina met hun 5 zoons en dochter naar de Polslandstraat 62 in Rotterdam. De oude dame die daar woont, laat haar huis (met voor- en achtertuintje) achter voor het gezin en gaat bij haar dochter wonen in dezelfde straat. Karel heeft geen werk in Rotterdam en het gezin leeft van een uitkering.

Na beëindiging van de oorlog komen ze weer terug in hun oude huis - het café- aan de Kaai 15. Achter de tapkast blijkt de oude zelfgebouwde zeilboot verdwenen te zijn, evenals de fiets van Piet. Karel neemt het caféhouderschap weer op. In april 1953 gaan Karel en Marina scheiden. IJs, Piet en Aren zijn de deur al uit. Cor vaart en is dus ook veelal van huis. Rina en Jaap gaan met moeder mee.

Twee jaar later, in juni 1956, trouwt Karel (52 jr.) met de veel jongere Corrie Goeman (39 jr.). Hij runt nu het café op de Kaai samen met haar en blijft tevens 'melkboer'. De hondenkar heeft plaatsgemaakt voor een kar met een pony. En in het café is een aapje een vaste gast geworden. Nog geen jaar later krijgt Karel op zondag 22 april een hartaanval. Op maandagmorgen wordt hij opgenomen in het ziekenhuis Bethesda van Dirksland. Op woensdag 25 april overlijdt Karel na het nuttigen van de maaltijd rechtop in bed, zonder nog tijd te hebben gehad om de artsen te waarschuwen. Karel wordt slechts 53 jaar oud. Na zijn overlijden worden het café en het melkslijten nog korte tijd voortgezet door IJsbrand (Puk) de Koning. Daarna neemt Hugo Kreeft (de latere echtgenoot van Corrie Goeman) dit over.

  Karel huwt Corrie Goeman
  Karel voor café Karel op de melkkar met aapje