Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698

Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698

alle archiefvondsten

Treffers 1 t/m 6 van 6    » Klikplaatjes-overzicht     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, weeskamerarchief Ooltgensplaat 6 april 1707.
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, weeskamerarchief Ooltgensplaat 6 april 1707.
Hierin worden de drie nagelaten kinderen van Jan Isbrantse en Leuntje Braber voor jaarbedragen (Isbrant 30 gulden, Neeltje voor 16 en Jannetje voor 28) uitbesteed aan inwoners van Ooltgensplaat.
"Isbrant Janse van de Tonnekreek out omtrent 8 jaren besteed van heden aff tot meij 1708 aen Corn. Janse Kempenaar voor 30,-,- gulden" 
 
2
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, ondertrouw, 7 juli 1730
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, ondertrouw, 7 juli 1730
"Op den 7 julij 1730 in wettige ondertrou opgenomen Ysbrand Janse van de Tonnekreek j.m. met Matje Janse van Sintanneland, wedue van Hendrick Gerritse Tichelman, beide woonende onder Den Bommel, hier getrout den 30 julij" 
 
3
Tonnekreek, van de, Jan, *1732, doopregistratie Den Bommel, 22 mei 1732
Tonnekreek, van de, Jan, *1732, doopregistratie Den Bommel, 22 mei 1732
"den 22 dito [meij] gedoopt Jan
ouders Ysebrand Janse van de Tonnekreek
Matje Jans van Sintanneland
getuigen Merry van Sintanneland 
 
4
Tonnekreek, van de, Leuntje, *1734, doop Den Bommel, 3 oct 1734
Tonnekreek, van de, Leuntje, *1734, doop Den Bommel, 3 oct 1734
"nog den 3 dito [october] is gedoopt Leuntje
ouders Ysebrand Janse van de Tonnekreek
Matje Jans van Sintannelant
getuige Jacomijntje Jans van Sintannelant 
 
5
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, aankoop grond, aug 1750
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, aankoop grond, aug 1750
"Men adverteert een ijder bij deesen dat Johannis Zaaijer van meeninge is, omme naar de expiratie der gebooden voor deesen Edelachtbare geregte bij giffte over te dragen aan en de ten behoeve van IJsebrant van de Tonnekreek wonende onder deese jurisdictie

seekere drie meedjes land groot een gemet 57,5 roede, ten deele tot boomgaart beplant en 't resterende gedeelte tot een misput ende betimmert met een schuur, die ten quohiere gequoteert is nombre 324 en dat nevens gemelte Plantagie en schuur daar op staande, welk land en timmeragie geleegen en staande is in de polder den Nieuwenblok onder de jurisdicttie van Adolphsland;
ytem een huis, schuur, keet en bargh, staande aan het buijtenbeloop van den dijk om de polder den Grootenblok ten quohiere der verpondinge gequoteert no 229.
Ysser yemand die eenig regt, actie, pretens toe offte aanseggingh op de voornoemde timmeragie en land heefft, die kome staande de gebooden offwel op den dagh van giffte die bij het laatste geboot sal werden bekent gemaakt voor den edelachtbare geregte voornoemd en justitueere haar actie soo te raade, men sal haar hooren en regt doen
SEG HET VOORT
Dit is het vierde geboot den 9de augustus 1750. En sal den dagh van giffte wesen op vrijdagh den 14den dito des namiddags ten twee uuren.
 
 
6
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, gaarder overlijden, 20 feb 1770
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, gaarder overlijden, 20 feb 1770
"20 dito [ february] billiet uytgegeven aan Johannis Blanken om op Den Bommel begraven te werden IJsebrant van de Tonnekreek en voor 't regt ontfangen 3,-,- gulden"