Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]
Isbrandt, *1642

Isbrandt, *1642

Archiefdocumenten gerelateerd aan Isbrandt

Treffers 1 t/m 8 van 8    » Klikplaatjes-overzicht     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Isbrandt, *1642, doop 1642
Isbrandt, *1642, doop 1642
doopboek 
 
2
Isbrandt, *1642, lidmaatschap 1665
Isbrandt, *1642, lidmaatschap 1665
Isbrandt wordt opgenomen in de kerk van Ooltgensplaat als lidmaat per 1 juli 1665 
 
3
Isbrandt *1642, ondertrouw 1668
Isbrandt *1642, ondertrouw 1668
De inschrijving van de ondertrouw van Isbrand in de kerk van Ooltgensplaat. Isbrand gebruikt in 1668 nog niet de achternaam 'van de Tonnekreek'. Als duiding voor de juiste persoon wordt toegevoegd 'uit het Willemstadse land':
Isbrand Jansz, j.m. gebooren in het Willemstadse land, met
Neeltje Jans, wed. van Jan Jacobsz Blom,
beijde woonende alhier. 
 
4
Isbrandt, *1642, document 1678
Isbrandt, *1642, document 1678
Jan van Roon heeft een huisje, schuurtje ed aan de Oudelandse Drogendijk verkocht aan Isbrant Jansz voor een bedrag van 214 gulden. Te betalen 40 gulden contant en de volgende jaren per mei een bedrag van 30 gulden. Jaarlijkse rente van 2,5%.
Transcriptie:
Jan Cornelis van Roon als in huywelijk
hebbende de naergelaten weduwe van
Bastiaen Tonisz den Os, heeft den
15 april 1678 getransporteert aen
Isabrant Jansz van de Tonnekreecke
seeckere huysien, schuyrtien, ende voorderen
gevolge staende ende gelegen alhier
ten gedoogen ende tot simpel weder-
Seggens van den Wel Edelen Ambachts
Heere op den Oudelantschen Droogendijck
jegens de hoeve gebout werdende door
Bastiaen Cornelis Hacke, sonder last van
Chijns ofte rente om ende voorde
somme van tweehondert en veertien
Carolus gulden en drie gulden drie stuyvers
voor den transportant huysvr
tot rantsoen te betaelen met
veertigh gulden ende de voorszegde drie
gulden drie stuyvers contant ende
dan voorts alle jaeren daeraenvol-
gende telckens prima meij dage
dertigh guldens vrij suijver gelt
van alles daer van den 40 penning wert
verantwoort ter somme van 4 guldens 17 stuyvers 14 penningen.
 
 
5
Isbrandt, *1642, akte 1686
Isbrandt, *1642, akte 1686
ondertekening akte door Jacob, broer van de overleden vrouw van Jan, Neeltje 
 
6
Isbrandt, *1642, 2e huwelijk 1689
Isbrandt, *1642, 2e huwelijk 1689
na het overlijden van Neeltje Jans trouwt Isbrandt in 1689 met Willemtje Jacobs Slis 
 
7
Isbrandt, *1642, 3e huwelijk 1700
Isbrandt, *1642, 3e huwelijk 1700
Isbrandt trouwt na het overlijden van zijn 2e vrouw Willemtje Slis met Teuntje Gerrits Stamper op 20 juli 1700. 
 
8
Isbrandt, *1642, overlijden 1705
Isbrandt, *1642, overlijden 1705
registratie in gaarder voor overlijden op 20 sept 1705