Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Documenten

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...


Isbrandt, *1642, document 1678

Jan van Roon heeft een huisje, schuurtje ed aan de Oudelandse Drogendijk verkocht aan Isbrant Jansz voor een bedrag van 214 gulden. Te betalen 40 gulden contant en de volgende jaren per mei een bedrag van 30 gulden. Jaarlijkse rente van 2,5%.
Transcriptie:
Jan Cornelis van Roon als in huywelijk
hebbende de naergelaten weduwe van
Bastiaen Tonisz den Os, heeft den
15 april 1678 getransporteert aen
Isabrant Jansz van de Tonnekreecke
seeckere huysien, schuyrtien, ende voorderen
gevolge staende ende gelegen alhier
ten gedoogen ende tot simpel weder-
Seggens van den Wel Edelen Ambachts
Heere op den Oudelantschen Droogendijck
jegens de hoeve gebout werdende door
Bastiaen Cornelis Hacke, sonder last van
Chijns ofte rente om ende voorde
somme van tweehondert en veertien
Carolus gulden en drie gulden drie stuyvers
voor den transportant huysvr
tot rantsoen te betaelen met
veertigh gulden ende de voorszegde drie
gulden drie stuyvers contant ende
dan voorts alle jaeren daeraenvol-
gende telckens prima meij dage
dertigh guldens vrij suijver gelt
van alles daer van den 40 penning wert
verantwoort ter somme van 4 guldens 17 stuyvers 14 penningen.


Datum1 dec 2010
BestandsnaamIsbrandt,1642, doc 1678.jpg
Bestandgrootte332.76k
Dimensies2345 x 2625
Verbonden metIsbrandt
AlbumsIsbrandt, *1642

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54» Volgende»     » Dia voorstelling