Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Documenten

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 54» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...

Jan, *1612, 1643 koop huis

LET OP handtekening van Jan. Hij maakt er zelf "Jan Isenbrants" van.

Transcriptie van de koopacte

Conditien van een huijsken bij Jan
Geertsen Arbeijder Vercost aen
Jan IJsbrantsen, Bosman, Staende
aende Westsijde vanden Rijng vanden
kerckhove

Conditien waerop Jan Geertsen arbeij-
der, heeft vercocht seeckere huijsinge
ende erve staende ende gelegen aende
Westsijde vande Ringe vande kerckhove
alhier Noorden de huijsinge Hendrick
blancke ende zuijdende huijsinge aen
vande vercooper, in alles manieren als
xxxx vercooper heeft bewoont ende
XXXX XXXX
XXXX sal den cooper de voorsegde huijsinge aenxxxx
soo haest de xxestinge is geschiet, ende alsdan betaelde,
gereet opde xxx de somme van een hondert
vijftich gulden, ende voorts alle jaeren een hondert gulden
tot volle betaelinge toe vande coop vande voorsegde huijsinge ende
erve, xxijnde int geheel den coop vijffhondert
t'seventich gulden,
des heeren jaarlijckxen Chijns neempt den cooper
tot sijne laste van sints marten lestleden sonder
costen ende sal den cooper mede betaelen alle oncosten
van xxxx xxxxxx proclametien xxxxxx ende andere
daeraen dependeren,
XXX deb vercooper de voorsegde huijsinge ende erve t'allen
tijde te xxxx ende claeren, los vrij ende quijt jegens
xxx xxx onder verbant van sijns persoon ende
goederen, sonder verhouden ende sijn xxx naerderen xxx
borge ende stellen,
xxx sal den cooper den xxx van huijsinge van den
vercooper xx xxx, moen salst gebruijcken xx xx xx
anckeren ofte balcken leggen soot hem gelieft
Aldus gecocht in Willemstadt bij Jan IJsebrantsen,
bosman, op de voorsegde conditien desen 19e september
1643, ter oirconde bij den vercooper ende cooper dese
onderteeckent, in presentie de getuijgen die dese
mede geteeckent hebben


BestandsnaamJan, 1612, 1643-09 (sep) koop blz2v2.jpg
Bestandgrootte207.36k
Dimensies578 x 1000
Verbonden metJan
AlbumsJan *1612

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 54» Volgende»     » Dia voorstelling