Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 159     » Zie Galerij

    1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
1. Eerste generatie. Isbrant Cornelissen (pm1584-pm1640)
1. Eerste generatie. Isbrant Cornelissen (pm1584-pm1640)
 
2
13 aug 1665. Doktersrekening
13 aug 1665. Doktersrekening
Sara werd aan enige oude zweren aan de benen genezen en Heijndrijck werd genezen van een grote ontsteking in zijn oog en een zweer aan de oogkas.
 
3
1661, rekening van de kleermaker
1661, rekening van de kleermaker
Hij maakt voor de armen enige kleding, waaronder voor Jan Isebrants zoon een pak en voor zijn dochter een rok.
 
4
1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
Zij worden uitbesteed bij Jan Cranenburg bij de Tonnekreeck. Het gaat hier om Sara voor de kost en Heijndrick voor 42 gulden.
 
5
1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
Het gaat hier om 7)Bastiaan Jan IJsbrantsse van 7 jaar bij Elias Meijer 42 gulden en om 10)Hendrick Jan IJsbrantsse van 11 jaar bij Jan Jacobsse Pons voor 36 gulden.
 
6
2. Tweede generatie. Jan Isbrandtsen (1612-1659)
2. Tweede generatie. Jan Isbrandtsen (1612-1659)
 
7
28 aug 1669. Doktersrekening
28 aug 1669. Doktersrekening
De dokter heeft Heijndrick geprobeerd te genezen met medicatie op 5, 7, 8 en 10 augustus 1669, maar Heijndick heeft het niet gehaald. De dokter brengt wel 1 gulden en 10 stuivers in rekening.
 
8
3. Derde generatie. Isbrandt Jans (1642-1705)
3. Derde generatie. Isbrandt Jans (1642-1705)
 
9
4. Vierde generatie, Jan van Tonnekreek(1670-1706)
4. Vierde generatie, Jan van Tonnekreek(1670-1706)
 
10
5. Vijfde generatie, Isbrand van de Tonnekreek (1698-1770)
5. Vijfde generatie, Isbrand van de Tonnekreek (1698-1770)
 
11
6. Zesde generatie, Aren van de Tonnekreek (1736-1805)v1.3
6. Zesde generatie, Aren van de Tonnekreek (1736-1805)v1.3
 
12
Doop Sara, 23 mei 1649
Doop Sara, 23 mei 1649
 
13
Duijn, Helena, van, *1914
Duijn, Helena, van, *1914
jeugdfoto
 
14
Geloof, van't, Arendje Johanna, *1928
Geloof, van't, Arendje Johanna, *1928
 
15
Geloof, van't, Arendje Johanna, *1928 met zusje Johanna Wilhelmina (*1939) en broer Govert Arie (*1946)
Geloof, van't, Arendje Johanna, *1928 met zusje Johanna Wilhelmina (*1939) en broer Govert Arie (*1946)
 
16
Geloof, van't, Arendje Johanna, *1928, in 1983
Geloof, van't, Arendje Johanna, *1928, in 1983
op 55-jarige leeftijd
 
17
Geloof, van't, Arie, *1866
Geloof, van't, Arie, *1866
 
18
Geloof, van't, Jan, *1905
Geloof, van't, Jan, *1905
huwelijksfoto 1927
 
19
Geloof, van't, Jan, *1905
Geloof, van't, Jan, *1905
 
20
Geloof, van't, Jan, *1905
Geloof, van't, Jan, *1905
Jan en Catherina Cornelia van Noord met paard en wagen rond 1927
 
21
Geloof, van't, Jan, *1905
Geloof, van't, Jan, *1905
huwelijk met Catherina Cornelia van Noord op 3 maart 1927
 
22
Geloof, van't, Johanna Wilhelmina, *1939
Geloof, van't, Johanna Wilhelmina, *1939
rond 1994
 
23
Hal, Clasina, *1918
Hal, Clasina, *1918
 
24
Helden, van, Lena, *1934
Helden, van, Lena, *1934
 
25
Het leven van Karel van de Tonnekreek (1903-1956)
Het leven van Karel van de Tonnekreek (1903-1956)
 
26
Het levensverhaal van Arij van de Tonnekreek (1839-1915)
Het levensverhaal van Arij van de Tonnekreek (1839-1915)
Dit verhaal is opgetekend in een boekvorm van 57 bladzijden. Te downloaden in PDF.
Arij is geboren op Goeree-Overflakkee, heeft gediend in IndiŽ, leefde op straat en in tehuizen en is uiteindelijk overleden in Rotterdam.
 
27
Het levensverhaal van Jan van 't Geloof (1905-1983)
Het levensverhaal van Jan van 't Geloof (1905-1983)
 
28
Hoogenband, van den, Adrianus, *1928
Hoogenband, van den, Adrianus, *1928
 
29
Hoogenband, van den, Inge, *1961
Hoogenband, van den, Inge, *1961
in Barcelona in 2002
 
30
Hoogenband, van den, Inge, *1961
Hoogenband, van den, Inge, *1961
op 45-jarige leeftijd
 
31
Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
 
32
Isbrandt *1642, ondertrouw 1668
Isbrandt *1642, ondertrouw 1668
De inschrijving van de ondertrouw van Isbrand in de kerk van Ooltgensplaat. Isbrand gebruikt in 1668 nog niet de achternaam 'van de Tonnekreek'. Als duiding voor de juiste persoon wordt toegevoegd 'uit het Willemstadse land':
Isbrand Jansz, j.m. gebooren in het Willemstadse land, met
Neeltje Jans, wed. van Jan Jacobsz Blom,
beijde woonende alhier.
 
33
Isbrandt, *1642, 2e huwelijk 1689
Isbrandt, *1642, 2e huwelijk 1689
na het overlijden van Neeltje Jans trouwt Isbrandt in 1689 met Willemtje Jacobs Slis
 
34
Isbrandt, *1642, 3e huwelijk 1700
Isbrandt, *1642, 3e huwelijk 1700
Isbrandt trouwt na het overlijden van zijn 2e vrouw Willemtje Slis met Teuntje Gerrits Stamper op 20 juli 1700.
 
35
Isbrandt, *1642, akte 1686
Isbrandt, *1642, akte 1686
ondertekening akte door Jacob, broer van de overleden vrouw van Jan, Neeltje
 
36
Isbrandt, *1642, document 1678
Isbrandt, *1642, document 1678
Jan van Roon heeft een huisje, schuurtje ed aan de Oudelandse Drogendijk verkocht aan Isbrant Jansz voor een bedrag van 214 gulden. Te betalen 40 gulden contant en de volgende jaren per mei een bedrag van 30 gulden. Jaarlijkse rente van 2,5%.
Transcriptie:
Jan Cornelis van Roon als in huywelijk
hebbende de naergelaten weduwe van
Bastiaen Tonisz den Os, heeft den
15 april 1678 getransporteert aen
Isabrant Jansz van de Tonnekreecke
seeckere huysien, schuyrtien, ende voorderen
gevolge staende ende gelegen alhier
ten gedoogen ende tot simpel weder-
Seggens van den Wel Edelen Ambachts
Heere op den Oudelantschen Droogendijck
jegens de hoeve gebout werdende door
Bastiaen Cornelis Hacke, sonder last van
Chijns ofte rente om ende voorde
somme van tweehondert en veertien
Carolus gulden en drie gulden drie stuyvers
voor den transportant huysvr
tot rantsoen te betaelen met
veertigh gulden ende de voorszegde drie
gulden drie stuyvers contant ende
dan voorts alle jaeren daeraenvol-
gende telckens prima meij dage
dertigh guldens vrij suijver gelt
van alles daer van den 40 penning wert
verantwoort ter somme van 4 guldens 17 stuyvers 14 penningen.
 
37
Isbrandt, *1642, doop 1642
Isbrandt, *1642, doop 1642
doopboek
 
38
Isbrandt, *1642, lidmaatschap 1665
Isbrandt, *1642, lidmaatschap 1665
Isbrandt wordt opgenomen in de kerk van Ooltgensplaat als lidmaat per 1 juli 1665
 
39
Isbrandt, *1642, overlijden 1705
Isbrandt, *1642, overlijden 1705
registratie in gaarder voor overlijden op 20 sept 1705
 
40
Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
 
41
Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
Ondertrouwinschrijving tussen Jan Isebrants, jm en Aaghtje Cornelis, jd op 31 december 1639 in Fijnaart. Het huwelijk vond plaats op 15 januari 1640.
 
42
Jan, *1612, 1643 koop huis
Jan, *1612, 1643 koop huis
LET OP handtekening van Jan. Hij maakt er zelf "Jan Isenbrants" van.

Transcriptie van de koopacte

Conditien van een huijsken bij Jan
Geertsen Arbeijder Vercost aen
Jan IJsbrantsen, Bosman, Staende
aende Westsijde vanden Rijng vanden
kerckhove

Conditien waerop Jan Geertsen arbeij-
der, heeft vercocht seeckere huijsinge
ende erve staende ende gelegen aende
Westsijde vande Ringe vande kerckhove
alhier Noorden de huijsinge Hendrick
blancke ende zuijdende huijsinge aen
vande vercooper, in alles manieren als
xxxx vercooper heeft bewoont ende
XXXX XXXX
XXXX sal den cooper de voorsegde huijsinge aenxxxx
soo haest de xxestinge is geschiet, ende alsdan betaelde,
gereet opde xxx de somme van een hondert
vijftich gulden, ende voorts alle jaeren een hondert gulden
tot volle betaelinge toe vande coop vande voorsegde huijsinge ende
erve, xxijnde int geheel den coop vijffhondert
t'seventich gulden,
des heeren jaarlijckxen Chijns neempt den cooper
tot sijne laste van sints marten lestleden sonder
costen ende sal den cooper mede betaelen alle oncosten
van xxxx xxxxxx proclametien xxxxxx ende andere
daeraen dependeren,
XXX deb vercooper de voorsegde huijsinge ende erve t'allen
tijde te xxxx ende claeren, los vrij ende quijt jegens
xxx xxx onder verbant van sijns persoon ende
goederen, sonder verhouden ende sijn xxx naerderen xxx
borge ende stellen,
xxx sal den cooper den xxx van huijsinge van den
vercooper xx xxx, moen salst gebruijcken xx xx xx
anckeren ofte balcken leggen soot hem gelieft
Aldus gecocht in Willemstadt bij Jan IJsebrantsen,
bosman, op de voorsegde conditien desen 19e september
1643, ter oirconde bij den vercooper ende cooper dese
onderteeckent, in presentie de getuijgen die dese
mede geteeckent hebben

 
43
Kok, Frederika, *1897
Kok, Frederika, *1897
op jonge leeftijd
 
44
Kok, Frederika, 1897, rond 1950
Kok, Frederika, 1897, rond 1950
 
45
Kok, Wessel Frederik, *1878, huwelijk 1897
Kok, Wessel Frederik, *1878, huwelijk 1897
trouwboekje
 
46
Kok, Wessel Frederik, 1878
Kok, Wessel Frederik, 1878
 
47
Kroon, Plona, *1863, in 1930
Kroon, Plona, *1863, in 1930
echtgenote van IJsbrand van de Tonnekreek
 
48
Leenslag, Alida Helena, *1894
Leenslag, Alida Helena, *1894
 
49
locatie Tonneblock
locatie Tonneblock
Overzicht gepachte blocken in de polder Den Ruijgenhill
 
50
Nakomelingen Van de(r) Tonnekreek van Cornelis (pm 1555)tot en met de 12e generatie. Verdere generatie op aanvraag te leveren
Nakomelingen Van de(r) Tonnekreek van Cornelis (pm 1555)tot en met de 12e generatie. Verdere generatie op aanvraag te leveren
 

    1 2 3 4 Volgende»