Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Jan

Mannelijk 1612 - 1659  (~ 46 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jan  
  Gedoopt 22 jul 1612  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Huur tussen 1640 en 1659  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  van een stuk land aan de Tonnekreek 
  • Jan pacht een stuk land in de polder Ruijgenhill, deel Tonneblock.
   De Tonneblock is gelegen "benoorden den noortlangenwech-*** tusschen den OostCruijsewech ende de groote Tonne". Ofwel, aan de Tonnekreek.
   Het deel wat hij pacht samen met twee collega's (Michiel Theeuwen en Jan Janssen) is 60 gemeten groot. Dat zal ongeveer overeenkomen met 250.000 m2 of 25 hectare.
   Later - in 1644 - blijkt bij een aanslag voor onderhoud, dat het deel van Jan ongeveer 8 hectare beslaat.
   Jan pacht dit deel vanaf 1640 tot zijn dood in 1659 (laatste pacht wordt op 14 juli 1659 afgesloten). Waarschijnlijk woonde hij ook op dit stuk land, aan de Tonnekreek. Een goede reden voor zijn zoon Isbrandt om in 1665 in Ooltgensplaat te vertellen, dat hij '«u»«b»van de Tonnekreek«/u»«/b»' kwam.
  Huwelijks Overeenkomst 9 jan 1640  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  als jongeman met de jongedame Aaghje 
  • Zij gingen op 31 december 1639 in ondertrouw.
  koop 19 jul 1640  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  van vruchten te velde 
  • Jan is net een jaar getrouwd met de Willemstadse Aeghje en koopt voor het eerst op een openbare verkoping van vruchten te velde in Willemstad goederen.
   Hij is borg voor en medeelder met Arij Cornelisse Bonsinck bij de koop van twee gemet tarwe.Ook is hij borg voor Arij bij de koop van 3 gemet wintergerst.
   Zelf koopt hij 2 gemet zomergerst voor 30 gulden (320 euro in 2012), waarbij Arij Cornelisse én zijn broer Pieter Isbrandse als borg fungeren.
  verkoop 28 dec 1640  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  van kleding en meubelen 
  • Jan is getrouwd met Aehtken (Aaghje/Aeghje), de dochter en enige erfgenaam van Beatrix Hendricx. Beatrix is blijkbaar overleden en nu wordt er een verkoop gehouden van haar roerende goederen (kleding, meubelen en beesten) mede door de huidige man van Beatrix, Geerit Theunissen. De betaling moet plaatsvinden op de komende dag van St Jacob in 1641 (25 april 1641).
   Er worden o.a. de navolgende spullen verkocht:
   aardewerk, ijzeren potten, emmers, een wastobbe, een melkton, een vleeskuip, een wafelijzer, een bedpan, een bed, kandelaren, eetborden, kommen, fijn linnen, kussenovertrekken, servetten, tafellakens, dekens, stoelen, koeien, een kalf en een kruiwagen. Voor een totaalbedrag van meer dan 300 gulden!!
   Er wordt een bedrag van 19 gulden, 13 stuivers en 8 penningen aan cash ontvangen. Als de kosten er af zijn, blijft er voor Jan een bedrag van 4 guldens, 17 stuivers en 8 penningen over. De rest van het geld moet binnen een half jaar volgen.
  Akte 28 jan 1641  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [6
  in het register van Schepenrecognities 
  • Jan IJsbrandts sluit een overeenkomst met Geerit Theunissen, de weduwnaar van Beatrix Hendricx. Zij is de moeder van de vrouw van Jan, Aeffken (Aaghje/Aeghje). Aeffken is enige erfgenaam.
   Het is onduidelijk of nu Geerit in het huis blijft wonen of dat Jan en Aeffken daar in trekken. Zij krijgen het huis wel bezit.
   Zij betalen aan Jennekes Jans, de dochter van de broer van Geerit Theunissen een bedrag van 50 gulden. En daarnaast aan Geerit Theunissen een bedrag van 162 gulden en 10 stuivers. Dat laatste mag in delen, t.w. nu 25 gulden en vervolgens jaarlijks een bedrag van 50 gulden. Hiermee wordt Geerit voor het rechtmatige deel van de erfenis van Beatrix (de helft) feitelijk uitgekocht.
   Totaalbedrag wordt dan 212 gulden (2365 euro in 2012).
  Schuld 8 feb 1641  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [7
  overdracht verkoopcedulle aan Dirrick Portman 
  • Jan IJsbrandts draagt de verkoopcedulle van de goederen, die verkocht zijn op 28 december van het vorige jaar (1640) over aan Dirrick Portman. Portman is de 'curateur' (curator) van de gemeente.
   Portman dient aan de Rentmeester Hoevenaar (vertegenwoordiger van een leenheer) een bedrag van 113 gulden te betalen (waarschijnlijk voor achterstallige pachtbetalingen), aan Juffrouw Soetens 83 gulden en 17 stuivers en aan de timmerman Jan Pietersen ongeveer 32 gulden. Een totaal bedrag van 228 gulden en 17 stuivers. Blijkbaar had Jan uitstaande schulden.
   Het totaalbedrag van de verkoopcedulle (minus de eerdere ontvangsten) was ongeveer 280 gulden. Er resteert dus een bedrag van 280-228 = ruim 50 gulden. Dit is gebruikelijk bij een 'acte van cessie', waarbij Portman nog maar moet zien, dat hij die 228 gulden binnen krijgt. Jan is er in ieder geval vanaf.
  Borgstelling 13 mei 1641  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [8
  betreffende Steven Janssen 
  • Jan is blijkbaar niet in staat aan zijn betalingsverplichting te voldoen en nu moet zijn borg, Steven Janssen 2 gulden en 3 stuivers betalen aan de collecteur Pieter Goers.
  koop jul 1641  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [9
  van vruchten te velde 
  • Jan zet in op verschillende kavels en krijgt ze niet allemaal. Wellicht is dat ook de bedoeling. Degene die inzet, krijgt namelijk 'strijckgelt'.
   Hij is borg voor een bedrag van 32 gulden.
   Hij strijkt 4 keer 'strijckgelt' op van 12 st, totaal 48 stuivers.
   Hij koopt (na inzet) 3 gemet tarwe voor 27 gulden, nog 2 gemet tarwe voor 50 gl 15 st, (na inzet) 3 gemet tarwe voor 40 gl, (na inzet) 2 gemet bonen voor 16 gl en 15 st, (na inzet) 2 gemet tarwe voor 31 gl en nog (na inzet) 2 gemet tarwe voor 33 gl. Dus ook hier pakt hij nog 5 keer 12 stuivers, maar hij hangt wel aan 12 gemet tarwe en 2 gemet bonen voor een totaalbedrag van bijna 200 gulden (ruim 2200 euro in 2012). Waar haalt hij zo veel geld vandaan??
  koop aug 1641  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [9
  vruchten te velde 
  • Jan koopt twee gemet tarwe voor 31 gl en nog 2 gemet tarwe voor 33 gulden.
  koop 1642  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [10
  van enkele goederen 
  • Jan koopt op een openbare verkoping in Fijnaart twee tinnen schotels voor 17 stuivers, maar ook een 'vaele melckoeije' voor 25 gulden (278 euro in 2012).
  koop 1 jul 1642  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [9
  van vruchten te velde 
  • Jan is borg en medeelder voor hooi en gerst in de Weijeblock voor 24 stuivers.
   Hij zet in en is vervolgens borg samen met zijn broer Pieter voor twee gemet tarwe voor 46 gulden en 10 stuivers. Hij strijkt dus de 12 stuivers 'strijckgelt' op.

   Bij de koop voor hooi en gerst wordt melding gemaakt van
   «u»«b»Jan IJsbrandts bij de Tonnecreeck«/u» «/b»
  koop 7 aug 1642  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [11
  enkele goederen 
  • Bij een openbare verkoping in Fijnaart koopt Jan een big voor 60 stuivers (dus 3 gulden of 35 euro in 2012) en hij koopt 2 meeten witte tarwe voor 50 gulden
  Akte 18 apr 1643  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [12
  van aanspraak 
  • Jan is borg geweest voor Arij Cornelisse bij een aankoop van vier gemeten witte tarwe. Blijkbaar heeft Arij niet betaald en wordt Jan aansprakelijk gesteld voor een bedrag van 34 gulden en 2 stuivers. Op zijn beurt wil Jan een onderpand van Arij ontvangen. Dat wordt een rode melkkoe.
   De schepenen gunne Arij een maand om tot betaling te komen anders is hij zijn koe kwijt.
  koop jul 1643  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [9
  enkele vruchten te velde 
  • Jan is borg bij de ankoop van Pieter Verschoor van 2 gemeten tarwe voor 17 gulden.
   En zelf koopt hij 2 gemeten tarwe voor 16 gulden en 5 stuivers.
  koop 19 sep 1643  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [13
  van een huis tijdens een openbare verkoping 
  • Jan IJsbrandtsen Bosman koopt het huis aan de westzijde van de Ring van Willemstad voor een totaalbedrag van 570 gulden (ruim 6200 euro in 2012).
  Akte nov 1643  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [14
  van overdracht van het huis aan de ring 
  • Jan Isbrandtsen Bosman, koopt een huis van Jan Geertsen, arbeider inclusief erf en gevolgen. Het huis staat aan de westzijde van de ring van het kerkhof tussen het huis van de verkooper aan de zuidzijde en het huis van Hendrick Blanke aan de noordzijde.
   Het huis is gekocht voor een bedrag van 570 gulden. Te betalen met 150 gulden tijdens de koop en vervolgens jaarlijks 100 gulden.
   De koper mag de muur van het huis van de verkoper half gebruiken om balken in te leggen of te verankeren.
   Het huis wordt gekocht op basis van condities zoals deze zijn vastgelegd op 19 september 1643 in de minuutakten van openbare verkopen van vastgoed, kavel 8 in de stad (Schepenbankarchief 1931, blz 151 v 243). Op deze akte staat een handtekening van Jan IJsbrandtsen.

   Bijna tien jaar later, op 11 mei 1652, verklaart de weduwe van Jan Geertsen, dat het volledige bedrag is voldaan. Dat heeft dus nog wel iets langer geduurd dan gepland.
  Schuld 9 jan 1644  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [15
  van onderhoudsbelasting voor de dijken 
  • Jan IJsbrants - aan de Tonne - wordt door de penningmeester van de polder van den Ruijgenhill opgedragen zijn 'dijckschot' (belasting voor het onderhoud van de dijken) te betalen ten bedrage van 84 gulden en 7 stuivers. Het betreft hier de jaren 1641 t/m 1643, waarbij een jaarlijkse belasting geldt van 28 gulden, 2 stuivers en 6 penningen. Het land van Jan is 18 gemet en 225 roeden groot, ongeveer acht hectare.
  Schuld 4 feb 1644  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [16
  als beschadigde borgen 
  • Jan en Pieter IJsbrantsen zijn beschadigde borgen. Zij hebben 41 gulden en 8 stuivers betaald aan Dirrick Portman als collecteur van de verkochte vruchten te velde van Claes Jansen Spruijt in januari 1642. Zij spreken hiermee Arij Cornelisse Bonsing aan.
  koop jul 1644  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [17
  van vruchten te velde 
  • Jan koopt bij een openbare verkoping van vruchten te velde 3 gemeten tarwe voor 32 gulden en vervolgens nog 2 gemeten tarwe voor 36 gulden.
  Getuige 9 okt 1644  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [18
  bij de doop van Isebrant, zoon van broer P(i)eter en Anneke 
  Schuld 5 nov 1644  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [19
  voor materiaal van een backhoven 
  • Jan IJsbrandtsen, bosman, wordt aangemaand om een restbedrag van 10 gulden te betalen aan Wemmer Jansen Coesermans voor materiaal van een backhoven.
   Onduidelijk is wat de totale prijs van de backhoven was.
  verkoop 10 dec 1644  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [20
  het huis aan de ring 
  • Een overdracht van hetzelfde huis, dat Jan Isbrandtsen een jaar eerder heeft gekocht. Volgens de akte heeft Jan wel voldaan aan alle penningen (belastingen), maar blijkbaar niet aan de jaarlijkse betalingen aan de verkoper van vorig jaar, Jan Geertsen.
   De nieuwe koper, Leendert Cornelissen de Been, neemt deze verplichtingen over.
   Bijzonder is, dat in deze overdrachtsakte noch het openstaande bedrag noch het totaalbedrag wordt genoemd. Er wordt slechts gesteld, dat het is gekocht voor "eene somme van penningen daer cooper ende vercooper mede te vreden sijn"

   Enkele jaren later, in 1647, biedt Jan IJsbrandtse het huis wederom te koop aan.Wat is er gebeurd met de Been? Heeft hij niet betaald? Is hij overleden?
  Borgstelling apr 1645  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [21
  bij een vaars 
  • Jan IJsbrants is borg bij de aanschaf van een zwarte vaars voor 23 gulden.
  Boedelscheiding 29 mei 1645  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [22
  van nicht Adriantken Ariens 
  • Adriaentken Ariens is overleden en laat 3 weeskinderen achter. Zij is getrouwd geweest met Jan Geersten en laatst met Jan Engelsman, soldaat.
   Van vaderszijde heeft zij drie (aangetrouwde) neven: Pieter en Jan IJsbrants (neven) en Thomas Jansen van Aart Wagemaker (weduwnaar van Josijnthien IJsbrants (aangetrouwde neef). Van moederszijde heeft zij ook een aangetrouwde neef, Thomas Andriessen (is getrouwd met Magdaleentken Claes.
   De neven aanvaarden de kinderen en de nagelaten boedel van Adriaentken. Mocht er na verkoop van de boedel nog geld overblijven, dan is dit voor de weeskinderen.
  koop 3 jul 1645  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [23
  enkele goederen 
  • Jan's broer, Pieter, koopt goederen, waarbij Jan borg staat.
   Er worden 2 lakens gekocht voor 20 stuivers, 2 tinnen schotels voor 33 stuivers en een klokhen voor kuikens voor 17 stuivers
  verkoop 16 jan 1647  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [24
  van het huis aan de ring 
  • Jan IJsbrantsen Bosman, biedt bij een openbare verkoop zijn huis in de Ring te koop aan.
   Het wordt ingezet door Jan van Dongen en Jacob Faessen op 410 gulden. Het wordt 'opgehangen' op 800 gulden en vervolgens afgeslagen tot 500 gulden waarbij het huis wordt van voornoemde personen.
  Schuld 4 feb 1647  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [25
  bekentenis voor 50 gulden 
  • Jan bekent schuldig te zijn aan Pieter Cornelissen Verschoor een bedrag van 50 gulden voor de koop van een blauw ruinpaard. Hij belooft te betalen vanaf St Maarten van dit jaar (1647) inclusief rente van de16e penning (6,25%).
  koop 2 aug 1647  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [26
  enkele vruchten te velde 
  • Jan en broer Pieter zijn samen op de openbare verkoping van vruchten te velde.
   Jan zet in en koopt 2 gemeten zomergerst voor 28 gulden en Pieter is borg.
   Hij koopt ook 3 gemeten bonen voor 22 gulden, waarbij Pieter wederom borg is.
   Hij is borg bij de aankoop van Pieter van 2 gemeten tarwe voor 43 gulden.
   Hij zet in op 2 gemeten zomergerst en verdient hiermee het strijckgelt van 12 stuivers.
   Hij koopt dan als laatste nog 2 gemeten tarwe voor 42 gulden, waarbij Pieter weer borg staat.
   Bij deze transacties geeft hij in totaal (28+22+42=) 92 gulden uit (ruim 1000 euro in 2012).
  Borgstelling 17 jul 1648  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [27
  bij enkele vruchten te velde 
  • Jan is borg bij Jan Slooren voor 14 gemeten winter- en zomergerst voor 24 gulden, 5 gemeten haver voor 16 gulden en 3 gemeten xxx voor 27 gulden.
  koop 22 jul 1648  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [28
  enkele vruchten te velde 
  • Jan is borg bij Theunis Backer voor 44 gulden, bij Hendrik Jansen voor 33 gulden en bij Jan Veltman voor 24 gulden.
   Hij is borg en medeelder bij Dingeman xxx voor 16 gulden.
   Hij koopt zomergerst voor 20 gulden, een koe voor 34 gulden en een ooi voor 16 gulden.
   Hij zet in en verdient 12 stuivers strijckgelt.
  koop 24 jul 1648  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [28
  enkele vruchten te velde 
  • Jan koopt 3 gemeten zomergerst voor 21 gulden en is borg en medeelder bij Dingeman Cornelissen voor 5 gemeten haver en een gemet erwten voor 35 gulden.
  koop 20 jul 1649  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [28
  enkele vruchten te velde 
  • Jan zet in en vangt strijckgelt van 12 stuivers
   Jan koopt 3 gemeten tarwe voor 62 gulden, nog 3 gemeten tarwe voor 52 gulden en 4 gemeten zomergerst voor 21 gulden, totaal voor 135 gulden (1265 euro in 2012).
  koop 29 jul 1649  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [28
  enkele vruchten te velde 
  • Jan koopt 2 gemeten tarwe voor 21 gulden, daarna weer 2 gemeten nu voor 23 gulden, ook 2 gemeten voor 33 gulden, dan twee gemeten voor 23 gulden en als laatste 2 gemeten voor 22 gulden. Dan koopt hij ook nog 2 gemeten boecwijt voor 20 gulden.
   In totaal koopt hij 10 gemeten tarwe voor 122 gulden (ongeveer 4 hectare voor ruim 1100 euro in 2012).
  koop 15 mrt 1650  Heijningen, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [29
  een bruine merry 
  • Jan koopt op een openbare verkoping in de Heijningen een bruine merry voor 43 gulden (380 euro in 2012).
   De volgende dag is hij borg bij de aanschaf van een hek voor 30 stuivers, een kar voor 80 stuivers en een brug voor 21 stuivers.
  Borgstelling 24 feb 1652  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [30
  voor de schade van Jan 
  • Jan is 14 dagen geleden aangesproken als borg (zie die akte). Nu spreekt hij degene aan voor wie hij borg stond, Theunis Theunissen Kacke. Het gaat nog steeds om het bedrag van 61 gulden, 4 stuivers en 6 penningen, waar Jan 2 rode melkkoeien voor heeft aangeboden als onderpand.
   Hij wil nu een onderpand van Theunis. Deze biedt eerst zijn huis aan, maar dat vindt Jan onvoldoende en hij wil dat Theunis zoveel meubels en kleding verkoopt, dat het bedrag boven tafel komt.
   De vierschaar is het met hem eens. Morgen over 3 weken wordt een zondaagse proclamatie uitgebracht om in het huis van Theunis deze goederen te verkopen totaan het gemelde bedrag.
  Verblijfplaats 1654  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [31
  in de polder van den Ruijgenhill 
  • Bij een inventarisatie op straatnaam van de lidmaten van de Hervormde gemeente wordt Aefje Cornelis, huijsvrouw van Jan Isbrandts genoemd. Vreemd genoeg wordt Jan zelf niet genoemd. Hun woning staat in de polder van den Ruijgenhill.
  verkoop 25 jun 1655  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [32
  van allerhande goederen na het overlijden van Aeghje 
  • Jan initieert een openbare verkoping, waarschijnlijk kort na het overlijden van zijn vrouw Aeghje. Hij verkoopt diverse meubelen en huisraad, vrouweklederen, een paard en andere zaken. De dag van betaling is Bamisdage (1 oktober). Het totaalbedrag komt op bjina 180 gulden (ongeveer 1600 euro in 2012).

   De verkochte goederen als volgt:
   Twee tinne schotel«tab»«tab»38 st
   twee schotels«tab»«tab»«tab»28 st
   twee schotels«tab»«tab»«tab»37 st
   twee schotels«tab»«tab»«tab»39 st
   twee tailloren«tab»«tab»«tab»14 st [«i»grote borden«/i»]
   twee tailloren«tab»«tab»«tab»13 st
   een beddepan
   een rocxlijff «tab»«tab»«tab»23 st [«i»kort bovenkledingstuk«/i»]
   een lijffken«tab»«tab»«tab»7 st
   een swartten borstrock«tab»«tab»62 st
   een schortte
   een mantelken«tab»«tab»«tab»30 st
   een peerssen Rock«tab»«tab»7 gul
   een rooden laeckenen rock«tab»12 gul, 10 st
   twee hoenders«tab»«tab»«tab»16 st
   twee hoenders«tab»«tab»«tab»20 st
   twee hoenders«tab»«tab»«tab»19 st
   twee hoenders«tab»«tab»«tab»22 st
   twee hoenders«tab»«tab»«tab»20 st
   een bruijn merrij peert«tab»«tab»72 gul
   een wagen«tab»«tab»«tab»32 gul
   een seijle «tab»«tab»«tab»7 gul, 10 st
   een plough«tab»«tab»«tab»15 gul, 5 st
   een root veers hockeling «tab»14 gul [«i»jonge koe, die nog niet heeft gekalfd«/i»]
  Akte 15 jul 1655  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [33
  over paarden 
  • Een - vooralsnog - onbegrijpelijke acte, waarbij 2 heren uit Willemstad, Reijnier Pricker en Sijmon de Bijl zichzelf verklaren als borg en schuldenaer voor Pieter van Breugel uit Roosendaal. Zj willen opheffing van het beslag dat op 6 paarden is gelegd voor een totaal bedrag van 600 gulden.
   Die paarden lijken door de krijgsraad te zijn ontslagen en Pieter van Breugel beschikt blijkbaar over een paspoort (ter ontslag uit het leger). Van Breugel moet met een bewijs komen, dat het rijpaard, dat nog in beslag is, van hem is.
   Er worden dan nog 3 conterborgen aangewezen, waaronder Jan Isbrants.
   De bedoeling van de actie is onduidelijk.
  Akte 18 mrt 1656  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [34
  voor aanspraak op betaling 
  • Jan IJsbrandtsen heeft in het jaar 1654 enkele vruchten te velde en haeffelijke goederen verkocht. Aernout Adriaensen heeft een 'ruggelde' koe gekocht (met een kleur op de rug). Hij moet nog 35 gulden betalen. Jan wil nu dat hij een voldoende onderpand aanwijst.
  Huwelijks Overeenkomst 14 okt 1657  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [35
  als weduwnaar met de jongedame Neeltie 
  • Zij gingen op 21 sept in ondertrouw.
   Jan woonde in het Willemstadsche lant en Neeltie woonde in de Heijninge.
  Overleden tussen 4 jul 1659 en 4 nov 1659  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  voogdij 4 nov 1659  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [36, 37
  verzoek van Neeltje 
  • Neeltje Bastiaans, weduwe van Jan IJsbrandtszn verzoekt om de broers van haar overleden man Jan, zijnde Pieter en Cornelis IJsbrantszn aan te stellen over de 5 minderjarige kinderen.
   Blijkbaar is de relatie niet optimaal, want Peiter en cornelis moeten - volgens de acte - zonodig worden gedwongen door de magistraat van Fijnaart.
  voogdij 11 nov 1659  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [38
  aanwijzing van de broers van Jan 
  • De weeskamer wijst de broers van Jan om als voogd op te treden over de 5 minderjarige kinderen van Jan, namelijk IJsbrandt, Jaetken, Saerken en Hendrick van zijn eerste vrouw en Bastiaen (van 1,5 jaar) van zijn tweede vrouw.
   De broers doen de geloften, die bij de voogdij behoren.
  voogdij 19 dec 1659  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [39
  soort van boedelscheiding 
  • Er werd met aller instemming geen inventaris gemaakt, maar slechts een raming.
   Afgesproken werd, dat Neeltje in het volle bezit zou blijven van alle goederen (roerende en onroerende) "niets ter weerelt uitgesondert". Maar er stond wel iets tegenover.
   Zij moest
   1. de twee jongste kinderen van het eerste bed (Sara van 10 en Heijndrick van 5) onderhouden (in aet ende dranck), zij moesten naar school gaan om te lezen, schrijven en rekenen tot hun mondige dagen toe.
   2. alle vier de kinderen van het eerste bed een bedrag van 5 gulden betalen als ze volwassen werden.
   3. het kind van het tweede bed (haar eigen kind, Bastiaen van anderhalf jaar) net zo goed onderhouden en verzorgen als Sara en Heijndrick.
   4. Bastiaen zou bij volwassenheid een bedrag van 1 gulden en 10 stuivers (1,5 gulden, dus).
   Daarnaast werd vastgelegd, dat als de 3 voorgenoemde kinderen niet naar behoren werden onderhouden en onderwezen, de voogd en toeziend voogd (Pieter en Cornelis) met advies van de Weeskamer de kinderen bij iemand anders mogen onderbrengen. Ofwel, dan werd haar de ouderlijke macht ontnomen.
  Persoon-ID I34  vdtonnekreek
  Laatst gewijzigd op 3 feb 2015 

  Vader Isbrant Cornelis,   geb. ca. 1584,   ovl. tussen feb 1638 en 16 mei 1641, Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 54 jaar) 
  Moeder Clasijntien Richart,   geb. ca. 1586,   ovl. tussen 4 okt 1643 en 12 dec 1653  (Leeftijd ~ 57 jaar) 
  Getrouwd ca. 1607  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F14  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Aaghtje Cornelis,   ovl. ca. jun 1655, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 15 jan 1640  Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  Kinderen 
   1. Isbrandt,   ged. 16 dec 1640, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 29 apr 1642, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 1 jaar)
   2. Cornelis,   ged. 4 okt 1641, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 19 nov 1651  (Leeftijd ~ 10 jaar)
   3. Isbrandt,   ged. 5 okt 1642, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 20 sep 1705, Ooltgensplaat, , Zuid-Holland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 62 jaar)
   4. Jaetken,   ged. 4 okt 1643, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   5. Saerkgen,   ged. 17 feb 1647, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 23 mei 1649  (Leeftijd ~ 2 jaar)
   6. Sara,   ged. 23 mei 1649, Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 feb 1707, Ooltgensplaat, , Zuid-Holland, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 57 jaar)
   7. Cornelis,   ged. 19 nov 1651, Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 4 nov 1659  (Leeftijd ~ 7 jaar)
   8. Heijndrick,   ged. 26 apr 1654, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 13 aug 1669, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 15 jaar)
  Laatst gewijzigd op 24 nov 2013 
  Gezins-ID F13  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Neeltie Bastiaanse,   ovl. na 21 dec 1659 
  Getrouwd 14 okt 1657  Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [35
  Kinderen 
   1. Bastiaen,   ged. 21 jul 1658, Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. ca. 14 jun 1671, Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 12 jaar)
  Laatst gewijzigd op 26 dec 2013 
  Gezins-ID F210  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGedoopt - 22 jul 1612 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuur - van een stuk land aan de Tonnekreek - tussen 1640 en 1659 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijks Overeenkomst - als jongeman met de jongedame Aaghje - 9 jan 1640 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 15 jan 1640 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - van vruchten te velde - 19 jul 1640 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsverkoop - van kleding en meubelen - 28 dec 1640 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsAkte - in het register van Schepenrecognities - 28 jan 1641 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsSchuld - overdracht verkoopcedulle aan Dirrick Portman - 8 feb 1641 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBorgstelling - betreffende Steven Janssen - 13 mei 1641 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - van vruchten te velde - jul 1641 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - vruchten te velde - aug 1641 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - van enkele goederen - 1642 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - van vruchten te velde - 1 jul 1642 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele goederen - 7 aug 1642 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsAkte - van aanspraak - 18 apr 1643 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele vruchten te velde - jul 1643 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - van een huis tijdens een openbare verkoping - 19 sep 1643 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsAkte - van overdracht van het huis aan de ring - nov 1643 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsSchuld - van onderhoudsbelasting voor de dijken - 9 jan 1644 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsSchuld - als beschadigde borgen - 4 feb 1644 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - van vruchten te velde - jul 1644 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetuige - bij de doop van Isebrant, zoon van broer P(i)eter en Anneke - 9 okt 1644 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsSchuld - voor materiaal van een backhoven - 5 nov 1644 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsverkoop - het huis aan de ring - 10 dec 1644 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBorgstelling - bij een vaars - apr 1645 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBoedelscheiding - van nicht Adriantken Ariens - 29 mei 1645 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele goederen - 3 jul 1645 - Fijnaart, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsverkoop - van het huis aan de ring - 16 jan 1647 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsSchuld - bekentenis voor 50 gulden - 4 feb 1647 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele vruchten te velde - 2 aug 1647 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBorgstelling - bij enkele vruchten te velde - 17 jul 1648 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele vruchten te velde - 22 jul 1648 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele vruchten te velde - 24 jul 1648 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele vruchten te velde - 20 jul 1649 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapskoop - enkele vruchten te velde - 29 jul 1649 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBorgstelling - voor de schade van Jan - 24 feb 1652 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsVerblijfplaats - in de polder van den Ruijgenhill - 1654 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsverkoop - van allerhande goederen na het overlijden van Aeghje - 25 jun 1655 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsAkte - over paarden - 15 jul 1655 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsAkte - voor aanspraak op betaling - 18 mrt 1656 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijks Overeenkomst - als weduwnaar met de jongedame Neeltie - 14 okt 1657 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 14 okt 1657 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - tussen 4 jul 1659 en 4 nov 1659 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsvoogdij - verzoek van Neeltje - 4 nov 1659 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsvoogdij - aanwijzing van de broers van Jan - 11 nov 1659 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
  Link naar Google Mapsvoogdij - soort van boedelscheiding - 19 dec 1659 - Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 

 • Documenten
  Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
  Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
  Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
  Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
  Ondertrouwinschrijving tussen Jan Isebrants, jm en Aaghtje Cornelis, jd op 31 december 1639 in Fijnaart. Het huwelijk vond plaats op 15 januari 1640.
  Jan, *1612, 1643 koop huis
  Jan, *1612, 1643 koop huis
  LET OP handtekening van Jan. Hij maakt er zelf "Jan Isenbrants" van.

  Transcriptie van de koopacte

  Conditien van een huijsken bij Jan
  Geertsen Arbeijder Vercost aen
  Jan IJsbrantsen, Bosman, Staende
  aende Westsijde vanden Rijng vanden
  kerckhove

  Conditien waerop Jan Geertsen arbeij-
  der, heeft vercocht seeckere huijsinge
  ende erve staende ende gelegen aende
  Westsijde vande Ringe vande kerckhove
  alhier Noorden de huijsinge Hendrick
  blancke ende zuijdende huijsinge aen
  vande vercooper, in alles manieren als
  xxxx vercooper heeft bewoont ende
  XXXX XXXX
  XXXX sal den cooper de voorsegde huijsinge aenxxxx
  soo haest de xxestinge is geschiet, ende alsdan betaelde,
  gereet opde xxx de somme van een hondert
  vijftich gulden, ende voorts alle jaeren een hondert gulden
  tot volle betaelinge toe vande coop vande voorsegde huijsinge ende
  erve, xxijnde int geheel den coop vijffhondert
  t'seventich gulden,
  des heeren jaarlijckxen Chijns neempt den cooper
  tot sijne laste van sints marten lestleden sonder
  costen ende sal den cooper mede betaelen alle oncosten
  van xxxx xxxxxx proclametien xxxxxx ende andere
  daeraen dependeren,
  XXX deb vercooper de voorsegde huijsinge ende erve t'allen
  tijde te xxxx ende claeren, los vrij ende quijt jegens
  xxx xxx onder verbant van sijns persoon ende
  goederen, sonder verhouden ende sijn xxx naerderen xxx
  borge ende stellen,
  xxx sal den cooper den xxx van huijsinge van den
  vercooper xx xxx, moen salst gebruijcken xx xx xx
  anckeren ofte balcken leggen soot hem gelieft
  Aldus gecocht in Willemstadt bij Jan IJsebrantsen,
  bosman, op de voorsegde conditien desen 19e september
  1643, ter oirconde bij den vercooper ende cooper dese
  onderteeckent, in presentie de getuijgen die dese
  mede geteeckent hebben

  locatie Tonneblock
  locatie Tonneblock
  Overzicht gepachte blocken in de polder Den Ruijgenhill
  Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
  Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
  1661, rekening van de kleermaker
  1661, rekening van de kleermaker
  Hij maakt voor de armen enige kleding, waaronder voor Jan Isebrants zoon een pak en voor zijn dochter een rok.
  1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
  1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
  Zij worden uitbesteed bij Jan Cranenburg bij de Tonnekreeck. Het gaat hier om Sara voor de kost en Heijndrick voor 42 gulden.
  1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
  1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
  Het gaat hier om 7)Bastiaan Jan IJsbrantsse van 7 jaar bij Elias Meijer 42 gulden en om 10)Hendrick Jan IJsbrantsse van 11 jaar bij Jan Jacobsse Pons voor 36 gulden.
  13 aug 1665. Doktersrekening
  13 aug 1665. Doktersrekening
  Sara werd aan enige oude zweren aan de benen genezen en Heijndrijck werd genezen van een grote ontsteking in zijn oog en een zweer aan de oogkas.
  28 aug 1669. Doktersrekening
  28 aug 1669. Doktersrekening
  De dokter heeft Heijndrick geprobeerd te genezen met medicatie op 5, 7, 8 en 10 augustus 1669, maar Heijndick heeft het niet gehaald. De dokter brengt wel 1 gulden en 10 stuivers in rekening.

  (Levens)Verhalen
  2. Tweede generatie. Jan Isbrandtsen (1612-1659)
  2. Tweede generatie. Jan Isbrandtsen (1612-1659)

  Albums
  Jan *1612
  Jan *1612 (11)

 • Bronnen 
  1. [S144] CBG fiche Fijnaart ref D 1587 - 1664 (3) (Betrouwbaarheid: 3), 12 feb 2006.

  2. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 2084, verpachtingen (Betrouwbaarheid: 4), 4 nov 2013.

  3. [S68] CBG fiche Fijnaart ref T 1587-1606 -- 1610-1663, 1640, 9 jan (Betrouwbaarheid: 4), 10 mrt 2005.

  4. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1952 (Betrouwbaarheid: 4), 27 nov 2013.

  5. [S390] Willemstad, Schepenbankarchief, reg. van publ. verk. van roerend goed, nr 1984, blz 54 ev van 192 (Betrouwbaarheid: 4), 7 okt 2013.

  6. [S386] Willemstad, Schepenbankarchief, reg. van schepenrecognities, 2104, folie 207, internet 227 van 241 (Betrouwbaarheid: 4), 5 sep 2013.

  7. [S386] Willemstad, Schepenbankarchief, reg. van schepenrecognities, 2104, blz 231 van 241, folie 211 (Betrouwbaarheid: 4), 7 okt 2013.

  8. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, inv 0146, blz 72/73 (Betrouwbaarheid: 4), 24 nov 2013.

  9. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1952 (Betrouwbaarheid: 3), 27 nov 2013.

  10. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, inv 455 (Betrouwbaarheid: 3), 19 nov 2013.

  11. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, inv 575 (Betrouwbaarheid: 3), 20 nov 2013.

  12. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 0027, dingrol (Betrouwbaarheid: 3), 27 nov 2013.

  13. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1931, minuutakten openbare verkopen van vastgoed, kavel 8 binnen de stad (Betrouwbaarheid: 3), 28 nov 2013.

  14. [S384] Willemstad, Schepenbankarchief, reg. van Vesten, nr 1839, folie 113 (op internet pag 127 van 237) (Betrouwbaarheid: 4), 2 sep 2013.

  15. [S391] Willemstad, Schepenbankarchief, Dingrol, nr 0027, pag 219 van 237 (Betrouwbaarheid: 4), 7 okt 2013.

  16. [S391] Willemstad, Schepenbankarchief, Dingrol, nr 0027, pag 222 van 237 (Betrouwbaarheid: 4), 7 okt 2013.

  17. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1952 (Betrouwbaarheid: 3), 30 nov 2013.

  18. [S68] CBG fiche Fijnaart ref T 1587-1606 -- 1610-1663 (Betrouwbaarheid: 4), 22 aug 2013.

  19. [S392] Willemstad, Schepenbankarchief, Dingrol, nr 0028, pag 37 van 234 (Betrouwbaarheid: 4), 7 okt 2013.

  20. [S384] Willemstad, Schepenbankarchief, reg. van Vesten, nr 1839, folie 136 (internet pag 150 van 237) (Betrouwbaarheid: 4), 2 sep 2013.

  21. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, inv 575 (Betrouwbaarheid: 4), 23 nov 2013.

  22. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, inv 0645, weesboek, blz 77, internet pag 42 v 170 (Betrouwbaarheid: 3), 4 dec 2013.

  23. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, inv 456 (Betrouwbaarheid: 3), 21 nov 2013.

  24. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1931, pag 167-169 van 243 (Betrouwbaarheid: 3), 5 dec 2013.

  25. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 2106, index 9 v 241 (Betrouwbaarheid: 3), 4 dec 2013.

  26. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1953, blz 50-62 (Betrouwbaarheid: 3), 5 dec 2013.

  27. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1953, blz 66v95 (Betrouwbaarheid: 3), 5 dec 2013.

  28. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 1953 (Betrouwbaarheid: 3), 5 dec 2013.

  29. [S403] Fijnaart, Schepenbankarchief, Schepenbank Heijningen 094,
   15 maart: p66v82
   16 maart: p70 en 71v82
   (Betrouwbaarheid: 3), 11 dec 2013.

  30. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 0030, pag 126v170 (Betrouwbaarheid: 3), 13 dec 2013.

  31. [S395] Willemstad, Hervormde gemeente 0580, inv 1 (Betrouwbaarheid: 4), 25 okt 2013.

  32. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, invnr 1996, p110v175 (Betrouwbaarheid: 3), 15 dec 2013.

  33. [S404] Willemstad, Notariële akten, 0003, blz 256 v 284 (Betrouwbaarheid: 3), 15 dec 2013.

  34. [S400] Willemstad, Schepenbank 0556, inv 0033, dingrol, p92v207 (Betrouwbaarheid: 3), 16 dec 2013.

  35. [S67] CBG fiche Willemstad ref D 1636-1663 T 1645-1664, 1657, 14 okt (Betrouwbaarheid: 4), 10 mrt 2005.

  36. [S162] CBG Weeskamerarchieven Willemstad (Betrouwbaarheid: 4), 30 okt 2007.

  37. [S406] Willemstad, Weeskamer 0572, inv 004, blz 130 (Betrouwbaarheid: 3), 17 dec 2013.

  38. [S406] Willemstad, Weeskamer 0572, inv 004, blz 130 (Betrouwbaarheid: 4), 17 dec 2013.

  39. [S406] Willemstad, Weeskamer 0572, inv 004, blz 132 (Betrouwbaarheid: 3), 17 dec 2013.